Ελπίζουμε να είναι όλοι έτοιμοι για αναβαθμίσεις σε συσκευές και συστήματα της Apple γιατί έρχονται κατά κύματα, αλλά μαζικά και σημαίνουν πως σύντομα θα έχεις πολλά νέα χαρακτηριστικά, πολλές νέες λειτουργίες να παρατηρήσεις και να ενσωματώσεις στην καθημερινή σου χρήση.