×


Δούλεψε μαζί μας

Στην iSystem θεωρούμε τους ανθρώπους μας το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας.

Θέλουμε να αναπληρώσουμε:


1. Θέση frontdesk
Παραλαβές συσκευών προς επισκευή στο service μας.

Θα εκτιμηθούν:

  • Γνώση των προϊόντων της Apple.
  • Ικανότητα στην επικοινωνία και την διαχείριση πελατών.
  • Προυπηρεσία σε ανάλογη θέση.
  • Τεχνικές γνώσεις.

Στείλε το βιογραφικό σου στο info@i-system.gr
2. Θέση διαχείρισης προμηθειών
Παραλαβές προϊόντων και διαχείριση αποθήκης.

Θα εκτιμηθούν:

  • Οργανωτική ικανότητα και ευχέρεια στην διαχείριση παραστατικών και προϊόντων.
  • Εμπειρία στην χρήση προγραμμάτων ERP και Excel.
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση.
  • Εμπειρία σε προϊόντα τεχνολογίας.

Στείλε το βιογραφικό σου στο info@i-system.gr

Post your comment

iSystem Store