Click Away
Service
Click in Shop
Post your comment

iSystem Store

×


Όροι Χρήσης

Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν από την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας, καλείστε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς η περαιτέρω περιήγησή σας στον ιστότοπο μας και η χρήση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή σας με τους ίδιους. Το store.i-system.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου εκτίθενται και διατίθενται προϊόντα μέσω του Διαδικτύου. Είναι ιδιοκτησία της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «SystemGraph Technologies Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 269, ΤΚ 15231, στο Χαλάνδρι και έχει ΑΦΜ 997472710 (ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και αριθμό ΓΕΜΗ 119205101000.
Η iSystem διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τα κάθε φορά συναλλακτικά ήθη αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες τις ίδιας. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η μεταβολή των όρων δεν εφαρμόζεται σε παραγγελίες οι οποίες είναι ήδη περατωμένες.
H iSystem φροντίζει για την εγκυρότητα και για την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, τόσο όσον αφορά την αναφορά των ουσιωδών χαρακτηριστικών και των τιμών ενός προϊόντος όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας. Η iSystem δεν μπορεί να εξασφαλίσει και δεν δεσμεύεται από τυχόν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Η iSystem επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων που παραγγέλνετε στο κατάστημά μας με άλλα προϊόντα. Η iSystem δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκλήθηκαν από την χρήση προϊόντων που πουλήθηκαν από τον παρόν ιστότοπο ή τεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πλοήγηση σε αυτόν. Οι χρήστες των ιστοσελίδων του ιστοτόπου iSystem.gr αποδέχονται ότι εκούσια ή ακούσια δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτές (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος) για την μετάδοση με κανέναν τρόπο οποιουδήποτε είδους περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση διαμονής) ενδέχεται να σας ζητηθούν να δηλώσετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της iSystem. Αυτό συμβαίνει αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών σας, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας καθώς και για την περιοδική ενημέρωσή σας για νέα γύρω από την εταιρεία μας. Αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω λόγους τα στοιχεία σας τηρούνται από την εταιρεία iSystem, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους (με κάθε εξαίρεση που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και λαμβάνεται κάθε εύλογο και νόμιμο μέτρο για την ασφάλειά τους. H iSystem διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή εξατομικευμένων προσφορών. Ο κάθε χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της τήρησης των προσωπικών του στοιχείων από τη iSystem.Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η iSystem προσπαθεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμπορεύεται το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά δεν δεσμεύεται και δεν φέρει ευθύνη για την μη έγκαιρη διαθεσιμότητα τους παρά μόνο για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών που τα έχουν παραγγείλει περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους.Προσφορές

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η iSystem διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελίας προϊόντος που είναι σε προσφορά, αν κρίνει ότι η ζητούμενη ποσότητα στερεί την δυνατότητα αξιοποίησης της προσφοράς από άλλους πελάτες.Έγκριση Γεν. Γραμ. Καταναλωτή

Η επωνυμία της εταιρείας iSystem είναι System Graph Technologies ΑΕΕ με έδρα την Λ. Μεσογείων 269 στο Χαλάνδρι, ΑΦΜ 997472710 (ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με αριθμό ΓΕΜΗ 119205101000. Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν “Συμβάσεις από απόσταση” με Αρ. Μητρώου Προμηθευτών 1816/14 και διαθέτει σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Η λειτουργία του καταστήματος υπόκειται τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του Π.Δ. 131/2003 (Ηλεκτρονικό Εμπόριο). Για τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από τις συναλλαγές μέσω του store@i-system.gr, υπεύθυνα προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage